Anneli Kapp at
Anneli Kapp on nii jurist kui ka kaubamärgi- ja patendivolinik, kes on spetsialiseerunud intellektuaalomandi praktikale. Tema IP-praktika keskendub kaubamärkidele, disainilahendustele ja autoriõigustele. Tal on ulatuslik kohtuvaidluste kogemus ning ta on nõustanud erinevaid välis- ja kodumaiseid kliente paljudest ärivaldkondadest intellektuaalomandi kaitse ja jõustamisstrateegiate rakendamisel. Anneli on peamiselt spetsialiseerunud klientide nõustamisele vaidluste ja lepingute, kaubamärkide portfelli haldamise, samuti tööstusdisainilahenduste registreerimise ja õiguskaitsega seotud küsimustes. Osa tema põhiülesannetest on patentide täiendav õiguskaitse. Lisaks tegeleb Anneli kaubamärgi-, disaini- ja kasuliku mudeli uuendamisega. Tal on ulatuslik kohtuvaidluste kogemus, ta on nõustanud erinevaid kodu- ja välismaiseid kliente nende intellektuaalomandi strateegiate, õigusvaidluste, litsentsimis- ja arvelduslepingute osas. Anneli on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikoolis.

Estonianflag|Englishflag
Broneerige konsultatsioon
categoryCategories
Lawyer is specialised in the following categories
Kaubamärgidarrow
Patent ja kasulik mudelarrow
Autoriõigusarrow
Disainarrow
Domeeninimetarrow
publicationsPublications
Publications written by the lawyer
Showing of
newsNews
News articles about the lawyer
Showing of
;