Julia Gramma at
Julia Gramma on aastatepikkuste kogemustega jurist, kelle eriliseks huviks on andmekaitseõigus. Talle meeldib andmekaitseseadus ja uudsed tehnoloogiad. Ta esindab erinevates kohtuvaidlustes nii ettevõtteid kui ka eraisikuid. Ta tegutseb andmekaitseametnikuna (DPO) ja tunneb andmesubjektide taotluste ja andmetöötlusega seotud tegevuste kõiki aspekte igapäevaselt. Peale andmekaitse on Julia huviks ka kinnisvara-, tööseadus ja intellektuaalne omand. Julia on omandanud nii BA kui ka magistrikraadi õigusteaduses Tallinna Ülikoolis.

Estonianflag|Englishflag
Broneerige konsultatsioon
categoryCategories
Lawyer is specialised in the following categories
Intellektuaalse Omandi Seadusarrow
Meediaseadusarrow
Tööseadusarrow
Andmekaitseseadusarrow
Kinnisvara ja ehitusarrow
publicationsPublications
Publications written by the lawyer
Showing of
newsNews
News articles about the lawyer
Showing of
;