Siret Siilbek at
Siret Siilbek on spetsialiseerunud kinnisvara, ehitusõiguse ja kohtuvaidlustele. Tema erialaks on ehitus, kus ta on nõustanud nii töövõtjaid kui ka tellijaid erinevate keerukate lepingutega seotud vaidlustes. Siret tunneb sügavat huvi ka pankrotiõiguse vastu ning nõustab ja esindab võlgnikke ja võlausaldajaid, kes on läinud pankrotti, nende menetluses. Võlgade refinantseerimine pakub talle suurt huvi. Siret kuulub muuhulgas justiitsministeeriumi juurde moodustatud maksejõuetuse ekspertnõukogusse, mis tegeleb maksejõuetuse valdkonna seadusandluse väljatöötamisega ja eksperthinnangute andmisega. Siret on töötanud advokaadina ettevõttes Alvin Rödl & Partner (praegu Glikman, Alvin & Partners). ALTERNA asutajapartnerina juhib Siret kinnisvara- ja ehitusõiguse valdkonda. Samuti on tal suur kogemus restruktureerimis- ja maksejõuetusmenetlustes. Siret on Eesti Advokatuuri kutsesobivuse hindamiskomisjoni liige. Ta peab loenguid nii sise- kui ka avalikel koolitustel ja seminaridel.

Estonianflag|Englishflag
Broneerige konsultatsioon
categoryCategories
Lawyer is specialised in the following categories
Vaidluste lahendaminearrow
Pankrotarrow
Kinnisvara ja ehitusarrow
publicationsPublications
Publications written by the lawyer
Showing of
newsNews
News articles about the lawyer
Showing of
;