Kuidas kirjutada lepingut
Kuidas kirjutada lepingut. Ära unusta kirjalikult kajastada kõiki lepingu aspekte ja vältida keerulise õigusesüsteemi keelt. Järgides neid samme ja pakkudes võimalikult palju detailseid täpsustusi, saad teha lõivu, mille täitmisele võib kohtus nõuda.
picture
LawThor Artiklid at LawThor
at
|clock2023-03-05
Broneerige konsultatsioon

Kuidas kirjutada lepingut

 

 

Lepinguga saavutatava kohustuste täitmiseks on vajalikud järgmised sammud:

 

 

1. Tutvuge teiste osapooltega tehtud kirjalike märkustega, et veenduda, et teil on tehingu detailidest selge ülevaade.

 

 

 

2. Valige lepinguliik ja alustage lepingu koostamist. Sisestage lepingusse kõikide osapoolte nimed ja kontaktandmed ning lepingu algus- ja lõppkuupäevad.

 

 

 

3. Lisa loetelu lepingus esinevatest olulistest terminitest ja määratlustest. See aitab vältida segadust ja ebamäärasust.

 

 

 

4. Määrake äriühingu tehingu laius, sealhulgas tööde kättesaadavus, rollid ja vastutused iga osapoole suhtes. Kasutage lihtsat ja arusaadavat keelt.

 

 

 

5. Määrake tasumistingimused, sealhulgas tasumise tähtaeg ja viis. Samuti sisestage projektikalender, milles on märgitud tähtajad kõigile osapooltele.

 

 

 

6. Kaasake lõivule kaitsvad tingimused nagu lepingu rikkumine, vastutus, salastatust, vaidluse lahendamine, lõpetamine ja omandiõigus.

 

 

 

7. Läbirääkige lõivutingimused kõigi osapooltega, kuni kõik on rahul detailidega ja mõistavad oma kohustusi.

 

 

 

8. Kui kõik osapooled nõustuvad tingimustega, siis allkirjasta lõiv autoriseeritud esindaja poolt igalt osapoolelt ning märgi sellele kuupäev. Allkirjad muudavad lõivu seaduse järgi täitmisele kohustuslikuks.

 

 

 

9. Ära unusta kirjalikult kajastada kõiki lepingu aspekte ja vältida keerulise õigusesüsteemi keelt. Järgides neid samme ja pakkudes võimalikult palju detailseid täpsustusi, saad teha lõivu, mille täitmisele võib kohtus nõuda.

 

 

 

Täpsemalt saab Eesti lõivuseaduste kohta lugeda aadressil: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013011/consolide

 

 

Kui vajate lisabi, siis võtke ühendust lõivuseadusega spetsialiseerunud advokaadiga.Broneerige konsultatsioon