Kuidas vältida levinud õiguslõkse uue ettevõtte alustamisel Eestis
Uue ettevõtte alustamine võib olla põnev ja tasuv kogemus, kuid sellega kaasnevad ka omad väljakutsed.
picture
LawThor Artiklid at LawThor
at
|clock2023-05-17
Broneerige konsultatsioon

 

Üks valdkond, mida ettevõtjad sageli alahindavad, on asjade õiguslik pool. Õiguslike nõuete täitmata jätmine võib viia kulukate ja aeganõudvate õiguslahinguteni, mis võivad teie ettevõtte rööbastelt maha viia enne kui selle üldse käima saate. Selles artiklis arutleme mõningate levinud õiguslõksude üle, millest uued ettevõtjad peaksid teadlikud olema, ning sellest, kuidas neid vältida.

 

1. Vale ärivormi valimine

 

 

Üks esimesi otsuseid, mille teete uue ettevõtte alustamisel, on millise õigusliku vormi alusel tegutseda. Kõige levinumad valikud on üksikettevõtja, osaühing (OÜ), aktsiaselts (AS), usaldusühing (TÜ), usaldusühing koos piiratud vastutusega (UÜ), äriline ühistu (ühistu) ja mittetulundusühing (MTÜ). Igal struktuuril on omad eelised ja puudused ning vale valik võib kaasa tuua olulisi õiguslikke ja rahalisi tagajärgi. Näiteks kui tegutsete üksikettevõtjana ja keegi esitab teie vastu hagi, võivad teie isiklikud varad olla ohustatud. Teisalt, kui tegutsete aktsiaseltsina, on teil rohkem kaitset isikliku vastutuse eest.

 

 

Selle vältimiseks konsulteerige enne ärivormi valimist ärinõustaja või maksuprofessionaaliga. Need spetsialistid saavad teid nõustada teie konkreetsetele vajadustele vastava parima struktuuri valimisel ning aidata teil vajalikud paberimajandused korrektselt esitada, et teie ettevõte oleks õigesti seadistatud.

 

 

2. Intellektuaalomandi seaduste eiramine

 

 

Intellektuaalomand viitab vaimuloomingule, nagu leiutised, kirjanduslikud ja kunstiteosed, sümbolid, nimed ja kujundused. Kui olete ettevõtte omanik, soovite kaitsta oma intellektuaalomandit ja veenduda, et te ei riku kellegi teise oma. See tähendab vajadusel patenditaotluste, kaubamärkide ja autoriõiguste registreerimist.

 

 

Intellektuaalomandi seaduste eiramine võib kaasa tuua kulukaid õigusvaidlusi. Näiteks kui kasutate kellegi teise kaubamärki või autoriõigustega kaitstud materjale ilma loata, võite saada kohtusse kaebuse intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest. Selle vältimiseks veenduge, et enne oma ettevõtte jaoks nimede, logode või kujunduste kasutamist viite läbi põhjaliku uurimistöö. Kui olete ebakindel, konsulteerige intellektuaalomandi õiguste advokaadiga.

 

 

3. Tööseaduste rikkumine

 

 

Kui teie ettevõte kasvab, võib teil tekkida vajadus töötajate järele, kes aitavad teil seda käivitada. Tööseaduste rikkumine võib kaasa tuua õigusvaidlusi ja kahjustada teie mainet. Mõned tavalised tööseaduste rikkumised hõlmavad töötajate valesti klassifitseerimist sõltumatute töövõtjatena, miinimumpalga või ületunnitöö tasu mitte maksmist ja turvalise töökeskkonna mitte tagamist.

 

 

Selle vältimiseks harige end föderaalse ja osariikide tööseaduste osas ning veenduge, et täidate kõiki eeskirju. See hõlmab täpsete andmete säilitamist, vajaliku koolituse ja turvavarustuse tagamist ning töötajate õiglast ja õigeaegset tasustamist.

 

 

4. Kirjalike lepingute puudumine

 

 

 

Suulised kokkulepped võivad mõnes olukorras toimida, kuid äritehingutega tegelemisel on alati parim omada kirjalikke lepinguid. Kirjalikud lepingud tagavad selguse ja kaitsevad kõiki osapooli ning võivad aidata vältida arusaamatusi ja õiguslikke vaidlusi.

 

 

 

Selle probleemi vältimiseks veenduge, et teil oleksid kirjalikud lepingud kõigi äriliste tehingute jaoks, sealhulgas partnerlused, rendilepingud ja töölepingud. Palgake advokaat, kes aitab teil neid lepinguid koostada, et tagada nende õiguslik siduvus ja täidetavus.

 

 

5. Õiguslike muudatustega kursisoleku eiramine

 

 

Seadused ja määrused võivad sageli muutuda ning nende muudatustega kursisoleku eiramisel võib teie ettevõte olla ohustatud. Näiteks kui te ei ole uutest maksuseadustest teadlik, võite lõpuks maksta rohkem makse kui ootasite. Samamoodi, kui te ei ole teadlik andmekaitse seaduste muudatustest, võite juhuslikult neid rikkuda ja seista silmitsi karistustega.

 

 

Selle probleemi vältimiseks veenduge, et oleksite kursis kõigi asjakohaste seaduste ja määrustega. Osalege konverentsidel ja seminaridel, lugege tööstuse väljaandeid ja konsulteerige vastavalt vajadusele õigus- ja maksuekspertidega.

 

 

Kokkuvõttes kaasnevad uue ettevõtte loomisega mitmed õigusalased väljakutsed, kuid mõne ettevalmistuse ja varasemate teadmistega on võimalik vältida tavapäraseid õiguslikke lõkse, mis võivad teie äri potentsiaalselt takistada. Ülalpool välja toodud näpunäidete järgimisega saate aidata tagada, et teie ettevõte oleks õiguslikult vastav ja valmis edu saavutamiseks.

 

 

 

Pidage meeles, et hea mõte on alati konsulteerida äriadvokaadi või muude õiguslike spetsialistidega enne suurte otsuste langetamist või mistahes tegevuste alustamist, mis võivad omada õiguslikke tagajärgi. Nad saavad aidata teil navigeerida õigusmaastikul ja tagada, et teie ettevõte tegutseb kõigi asjakohaste seaduste ja määrustega kooskõlas.

 

 

 

Ettevõtte loomine võib olla hirmutav ülesanne, kuid õige planeerimise ja õiguslikele üksikasjadele tähelepanu pööramisega saate end edu saavutamiseks seadistada. Võtke aega, et harida end ettevõtte loomise ja käitamise õiguslikest nõuetest ning ärge kartke vajadusel otsida professionaalset nõu. Tavapäraste õiguslike lõksude vältimisega saate keskenduda oma ettevõtte kasvatamisele ja oma ettevõtluslike eesmärkide saavutamisele.

 

 

 

 

 

 

Broneerige konsultatsioon