Kuidas kaitsta oma intellektuaalset omandit: lihtne juhend patentide, kaubamärkide ja autoriõiguste kohta Euroopas
picture
LawThor Artiklid at LawThor
at
|clock2023-03-05
Broneerige konsultatsioon

Kuidas kaitsta oma intellektuaalset omandit: lihtne juhend patentide, kaubamärkide ja autoriõiguste kohta Euroopas

 

 

Intellektuaalne omand (IP) viitab vaimsetele loometele, näiteks leiutistele, kirjanduslikele ja kunstilistele teostele, sümbolitele, nimedele ja disainidele, mida kasutatakse kaubanduses. IP-d kaitsevad seadused nagu patendid, kaubamärgid ja autoriõigused. Euroopas on intellektuaalomandi kaitsmiseks spetsiifilised eeskirjad ja protseduurid ning üksikisikutel ja ettevõtetel on oluline mõista, kuidas oma intellektuaalomandit kaitsta.

 

 

 

1. Patendid

 

Patent on valitsuse poolt antud õigus, mis annab leiutajale ainuõiguse oma leiutisele. Euroopas antakse patente Euroopa Patendiameti (EPO) poolt, mis hõlmab 38 riiki, sealhulgas ELi liikmesriigid. Patendi saamiseks peab leiutis olema uus, hõlmama leidlikku sammu ja olema tööstuslikult rakendatav. Patendi omanikul on eksklusiivne õigus leiutist toota, müüa või litsentsida teatud perioodi jooksul, tavaliselt 20 aastat.

 

 

 

2. Kaubamärgid

 

 

Kaubamärk on sümbol, sõna või disain, mida kasutatakse kaupade või teenuste identifitseerimiseks ja eristamiseks teiste omadest. Kaubamärgid on ettevõtetele olulised, et luua brändituntus ja kliendi lojaalsus. Euroopas registreeritakse kaubamärgid Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO) ja need kehtivad kogu ELis. Kaubamärgi saamiseks peab sümbol, sõna või disain olema eristav ega tohi olla segamini ajatav olemasolevate kaubamärkidega.

 

 

3. Autoriõigused

 

 

Autoriõigus kaitseb originaalseid kirjanduslikke, kunstilisi, muusikalisi või muid loomingulisi teoseid, sealhulgas tarkvara ja andmebaase. Euroopas on autoriõigused loodud teose loomisel automaatsed ega nõua registreerimist. Teose autor või looja omab ainuõigust oma teose reprodutseerimisele, levitamisele ja esitlemisele, tavaliselt autori eluajaks pluss 70 aastat.

 

 

 

4. Oma intellektuaalomandi kaitse

 

 

  • Intellektuaalomandi kaitseks Euroopas saate võtta mitmeid samme:
  • Tehke otsing, et veenduda, et teie leiutis või kaubamärk pole juba registreeritud või patenteeritud.
  • Esitage patendi või kaubamärgi taotlus vastavasse ametisse, näiteks EPO või EUIPO.
  • Kasutage konfidentsiaalsuskokkuleppeid (NDA), et kaitsta oma kaubanduslikke saladusi ja konfidentsiaalset teavet.
  • Jälgige turul oma IP võimalikku rikkumist ja vajadusel võtke õiguslikke meetmeid.

 

 

 

Litsentseerige oma IP teistele tasu eest, mis võib pakkuda täiendavaid sissetulekuvoo allikaid ja kaitset rikkumiste vastu.

 

 

 

Kokkuvõttes nõuab oma intellektuaalomandi kaitse Euroopas asjakohaste seaduste ja protseduuride põhjalikku mõistmist. Patendite ja kaubamärkide hankimisega, autoriõiguste registreerimisega ja oma kaubanduslike saladuste kaitsmise meetmete võtmisega saate kaitsta oma väärtuslikke loometeoseid ja takistada teisi oma ideedest kasu saamast.

 

 

 

Lisateabe või vaidluste korral võtke ühendust patendiõigusele spetsialiseerunud advokaadiga.

Broneerige konsultatsioon